Schoorsteen vegen

Ik hoor de laatste tijd de wildste verhalen over het reinigen van schoorstenen. Het zou verplicht zijn. Als je het niet doet, komt de verzekering niet tussen bij schouwbrand, schoorsteenvegers jagen je de stuipen op het lijf met verhalen over CO-vergiftiging en vogelnesten in je schouw, bij slecht onderhoud kan je boetes krijgen van de overheid. Hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar?

 

Wat zegt de wet

Het is niet verplicht om de schoorsteen te laten reinigen van individuele stooktoestellen zoals bijvoorbeeld een open haard die in de woonkamer staat.

Het is wél verplicht om de schoorsteen te laten reinigen van centrale stooktoestellen type b2 met een vermogen vanaf 20 kW, zoals bijvoorbeeld je centrale gas- of mazoutketel. Het onderhoud van de schoorsteen kan daarbij kaderen in het verplicht jaarlijks (voor mazout en vaste brandstof toestellen) of tweejaarlijks (voor gastoestellen) onderhoud. De erkende technicus3 die dat onderhoud uitvoert, kan ineens ook de schoorsteen reinigen. Je hoeft daarvoor dus geen schoorsteenveger op te trommelen.

Indien je dit onderhoud niet uitvoert, kan je inderdaad een verwittiging of boete krijgen van de overheid. Uitgebreide info over alles wat te maken heeft met het schoorsteenvegen (wetgeving, prijzen, werkwijze, …) vind je op https://www.schoorsteenveger-info.be/schoorsteen-vegen.

 

Wat zegt de verzekeringsmaatschappij

Je brandverzekeringspolis kan je opleggen dat je je schoorsteen (ook van het individuele stooktoestel) met een bepaalde regelmaat moet onderhouden. Meestal wordt er in de brandverzekeringspolis opgenomen dat je je schoorstenen dient te onderhouden als een goede huisvader, zonder daarbij een verplichte regelmaat van onderhoud te vermelden.

 

Wat zegt de huisbaas

Wanneer je een woning huurt, kan het zijn dat je huurcontract je verplicht om met een bepaalde regelmaat je schoorsteen te onderhouden. Check dus zeker je polis na. Het is echter steeds de taak van de huurder om het onderhoud van het centrale stooktoestel type b met bijhorende schouw te laten doen en te betalen.

 

Je eigen veiligheid

Voor het welzijn van je familie en jezelf is het natuurlijk aangeraden om al je schoorstenen goed te onderhouden. Slecht onderhouden schoorstenen kunnen aanleiding geven tot CO-vergiftiging of nog erger, schouwbranden.

 

Conclusie

Onderhoud de schoorsteen van je openhaard (individueel stooktoestel) op regelmatige basis, afhankelijk van hoe vaak je deze gebruikt, of afhankelijk van wat je huurcontract of brandverzekeringspolis je oplegt.

Onderhoud je centrale verwarmingsketel (centraal stooktoestel type b) en bijhorende schoorsteen volgens de wettelijk opgelegde regelmaat; jaarlijks voor ketels op mazout of vaste brandstoffen; tweejaarlijks voor ketels op gas.

Vraag steeds een attest van zowel het reinigen van je schoorsteen als het reinigen van je verwarmingsketel.

1 Individuele stooktoestellen zijn bijvoorbeeld:

  • Een olie- of gashaard (die niet aangesloten zijn op een centrale stookinstallatie);
  • Een open haard;
  • Een boiler op gas die enkel water verwarmt

2 Een centraal stooktoestel type b is een open stooktoestel, bestemd om te worden aangesloten op een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal, waarbij de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal.

3 Een erkende technicus is een chauffagist of technieker die door de Vlaamse overheid erkend is om centrale stooktoestellen te onderhouden. Een lijst met erkende technici vind je op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Voor gasketels is er een verschil in erkenning; G1, G2 en G3.