EPC keuring uitvoeren? Vraag online offerte aan.

EPC verbeteren door muurisolatie en dubbel glas

Dakisolatie is het eerste waar je aan moet werken bij het verbeteren van de EPC score van je woning. Dakisolatie is een relatief goedkope investering ten opzicht van de energiebesparing die je er mee kan realiseren.

Maar wat indien je in een gesloten appartement woont, en je geen dak hebt? Hoe kan je dan je EPC score verbeteren? Je kan bijvoorbeeld de muren na-isoleren en enkel glas vervangen door dubbel glas. In dit artikel gaan we de invloed na van deze maatregelen op een gesloten appartement.

 

EPC verbetering artikels

In onze reeks over EPC verbeteringen gingen we reeds na wat de invloed is dubbel glas en muurisolatie afzonderlijk op onze voorbeeldwoning, het gesloten appartement.

Het appartement heeft een initiële energiescore van 175. Het navullen van de spouw met 6 cm PUR isolatie verlaagt het kengetal naar 138. Het vervangen van het enkel glas en de ongeïsoleerde voordeur van het appartement door hoogrendement dubbel glas en een geïsoleerde houten voordeur, verlaagt de EPC score naar 132.

In wat volgt gaan we na wat de invloed is van beide maatregelen samen.

 

Invloed op EPC van muurisolatie én dubbel glas

We simuleren met de EPC software de impact van dubbel glas, een geïsoleerde voordeur en 6 cm PUR muurisolatie (enkel voor de voor- en achtergevel = verliesoppervlakken) op het appartement. Al deze maatregelen verlagen de energiescore naar 96, of een vermindering met 45%!

Ter volledigheid passen we dezelfde simulatie toe op onze 2 andere voorbeeldwoningen: het dakappartement en de open woning (klik hier voor meer info over deze voorbeeldwoningen). Voor het dakappartement daalt de energiescore met bovenstaande maatregelen van 452 naar 370, een vermindering met 18%. Voor de open woning verbetert het EPC getal van 536 naar 344, of een vermindering met 36%.

Conclusie

In een gesloten appartement (een appartement rondom begrensd door andere woningen) kan het isoleren van de muren en het vervangen van enkel glas door dubbel glas een zeer grote energiebesparing realiseren. In ons voorbeeld bedraagt de besparing 45%. Dit komt omdat de voorgevel, de achtergevel, de ramen en de voordeur de enige verliesoppervlakken zijn in deze woning.

Voor de open woning en het dakappartement is de relatieve besparing veel minder dan 45% aangezien het ongeïsoleerde dak daar nog steeds veel energie laat verdwijnen.

 

Dubbel is niet genoeg ?

Voor wie het gemist had: na het dubbel hoogrendementsglas bestaat er nu ook driedubbele beglazing. Uiteraard is het een stukje duurder dan dubbele beglazing, maar het isoleert ook iets beter. Is de extra investering de energiebesparing wel waard? Ook dat zullen we nagaan.

We gaan voor onze simulatie uit van de volgende 3 situaties:

  1. De startsituatie: houten frames, enkel glas, houten niet-geïsoleerde voordeur (U=5 W/m2K)
  2. Dubbel hoogrendementsglas, houten frames.
    Geïsoleerde houten voordeur (U=3 W/m2K)
  3. Driedubbele beglazing met coating, houten frames.
    Geïsoleerde houten voordeur (U=3 W/m2K)

De simulatie

Zoals te verwachten, wordt de grootste energiebesparing gerealiseerd bij de overgang van enkele beglazing naar dubbele beglazing.

  1. Gesloten appartement: de energiescore daalt van 175 naar 132. Een verbetering van 24%
  2. Appartement met plat dak: de energiescore daalt van 452 naar 409. Een verbetering van 10%
  3. Open bebouwing: de energiescore daalt van 536 naar 515. Een vebetering van 4%

De overgang van dubbele naar driedubbele beglazing levert relatief gezien weinig verbetering op bij oude woningen. Het is belangrijker om eerst te focussen op een goede dak- en muurisolatie. Driedubbele beglazing kan zijn nut hebben in woningen die super-geïsoleerd zijn, en waarbij geen koudebruggen aanwezig zijn. In zulk een woning kan driedubbele beglazing ongetwijfeld de extra procenten verbetering opleveren die nodig zijn om een bepaalde norm te halen.

 

Conclusie: dubbel hoogrendementsglas is een must

Dubbel hoogrendementsglas is zowiezo een must wanneer je een woning grondig wil renoveren. Driedubbele beglazing is echter iets dat eerder bij nieuwbouwwoningen dient overwogen te worden. De extra investering zal zeer traag terugverdiend worden bij een renovatie, om nog maar te zwijgen over de extra milieulast tijdens de productie van driedubbele beglazing (ten opzichte van dubbele beglazing). We kunnen onze schaarse grondstoffen maar beter sparen en de verwarming een graadje lager draaien.