Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Epcinvest.be ALLE INFO OVER HET ENERGIEPRESTATIECERTIFICTAAT EN DUURZAAM WONEN
Epcinvest.be

Energieprestatiecertificaat (EPC): Info & prijs 2024

Het energieprestatiecertificaat of EPC geeft aan de hand van de EPC waarde aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht voor bepaalde openbare gebouwen en bij de verhuur of verkoop van een woning. Op epcinvest.be kom je alles te weten over de inhoud van het EPC, de wetgeving, de kostprijs, hoe en waar je een EPC kan aanvragen en meer.

Ga snel naar:
Wanneer EPC attest verplicht?
Wat staat er in een EPC?
Hoe EPC attest aanvragen?
EPC attest prijs
EPC controle
Vergelijk vrijblijvend offertes

 

 

Wat is een EPC attest?

Het EPC of energieprestatiecertificaat geeft betrouwbare en objectieve informatie over de energiekwaliteit van de woning. Het bevat ook adviezen om energie te besparen. Dit document is vooral nuttig voor mensen die interesse hebben om een woning te kopen of te huren. Een koper of huurder let namelijk zonder twijfel op het energieverbruik van de woning aangezien dat een grote invloed heeft op de kosten. Al de informatie uit het EPC attest kan een consument dus meenemen in zijn of haar beslissing om de woning al dan niet te kopen of te huren.

EPC nodig? Daarvoor kan je een beroep doen op een erkende energiedeskundige. Via onze offerteservice ontvang je offertes van geschikte experts die een EPC attest kunnen opmaken. Vind een expert in jouw buurt.

energieprestatiecertificaat

 

Wanneer is een EPC attest verplicht?

Wanneer moet je nu verplicht over zo’n EPC attest beschikken? Er zijn hier rond heel wat regels. We zetten de belangrijkste hieronder op een rij en maken daarbij onderscheid tussen residentiële en niet-residentiële gebouwen:

 

EPC bij residentiële gebouwen

Voor residentiële gebouwen kunnen we stellen dat een EPC verplicht is in 3 gevallen:

 1. Bij verkoop van een een woning: als je je woning of wooneenheid verkoopt, moet je verplicht over een energieprestatiecertificaat beschikken dat opgemaakt is in of na 2019. Dateert je meest recente attest bv. uit 2018? Dan moet je alsnog een nieuw EPC laten opstellen, ook al is deze strikt genomen 10 jaar geldig.  Het EPC moet altijd aanwezig zijn vóór de wooneenheid te koop wordt gezet. Na de verkoop wordt het EPC dan overgedragen aan de koper.
 2. Bij verhuur van een woning: ook bij verhuur van een woning of wooneenheid is een EPC verplicht wanneer de huurovereenkomst langer dan 2 maanden duurt. Het EPC mag hier wel dateren van voor 2019, zolang het nog steeds geldig is. De verhuurder moet altijd een kopie van het EPC toevoegen aan de huurovereenkomst en dit aan de huurder bezorgen.
 3. Bij een nieuwbouwwoning: wanneer je een EPB-aangifte doet voor een nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie, ontvang je een EPC bouw. In dat EPC bouw staat of je woning aan de EPB-eisen voldoet en wat het E-peil is. Als je een geldig EPC bouw hebt, heb je geen nieuw EPC nodig als je je woning binnen de 10 jaar verkoopt of verhuurt.

 

Voor welk type gebouwen?

Bij verkoop of verhuur is een EPC verplicht per wooneenheid. Onder een wooneenheid begrijpen we alle eenheden die op zichzelf kunnen functioneren en beschikken over een woonruimte, een eigen toilet, een eigen bad of douche, een eigen keuken en een eigen afsluitbare toegang. Wanneer een woongebouw onderverdeeld kan worden in verschillende wooneenheden (woningen, appartementen, studio’s) is er dus per wooneenheid een apart EPC nodig. Een overzicht van de verschillende type’s gebouwen waarbij een energieprestatiecertificaat verplicht is:

 • Woningen: het gaat in dit geval om elk gebouw dat bestaat uit 1 bouweenheid.
 • Appartementen en studio’s: dit zijn bouweenheden die zich bevinden in een gebouw met nog andere bouweenheden.
 • Serviceflats: ook serviceflats worden gezien als residentiële bouweenheden. Hierbij is een EPC bij verhuur enkel nodig als er met de bewoner een huurovereenkomst wordt afgesloten.
 • Studentenhomes: studentenhuizen met gemeenschappelijke woonkamer, keuken en badkamer worden als 1 woongebouw gezien. Er moet dus enkel een EPC voor het gehele gebouw aanwezig zijn.
 • Verplicht EPC gemeenschappelijke delen: sinds 2022 moeten alle grote appartementsgebouwen (minstens 15 wooneenheden) beschikken over een EPC van de gemene delen. Vanaf 5 gebouweenheden geldt de verplichting sinds 2023 en sinds 2024 moet élk appartementsgebouw over een EPC voor de gemene delen beschikken.

 

Wanneer is een EPC niet verplicht bij residentiële gebouwen?

Er zijn ook een aantal gevallen waarbij een EPC niet verplicht is. Dat zijn onder meer volgende situaties:

 • In geval van een schenking of gerechtelijke onteigening van een wooneenheid
 • Bij verkoop van onbewoonbaar verklaarde woningen
 • Bij verhuur van een vakantiewoning met een contract korter dan 2 maanden
 • Bij verhuur van een assistentiewoning of noodwoning met dagprijs en zonder huurovereenkomst
 • Bij verkoop of verhuur van woonboten

Niet zeker of je een EPC nodig hebt? Vraag dan advies bij een specialist. Deze kan je verder informeren over de EPC wetgeving voor residentiële gebouwen en kan het EPC attest opmaken. Ontvang advies op maat van een energiedeskundige.

 

 

EPC bij niet-residentiële gebouwen

Sinds 2023 is een EPC ook verplicht bij de verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen. Deze verplichting geldt wel enkel wanneer het volledige gebouw verkocht of verhuurd wordt. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de aanvraag van het EPC.

Naast een gewoon EPC voor niet-residentiële eenheden kan je voor bepaalde gebouwen nog een andere soort EPC aanvragen:

 • EPC voor kleine niet-residentiële eenheden: voor niet-residentiële eenheden met een vloeroppervlakte van max. 500 m² kan je ook een EPC voor kleine niet-residentiële eenheden aanvragen (EPC kNR). Voorwaarde daarbij is dat de eenheid geen deel uitmaakt van een groot residentieel geheel (bv. een winkelcentrum).
 • EPC bouw voor niet-residentiële eenheden: ook voor niet-residentiële nieuwbouwgebouwen kan je een EPC bouw aanvragen wanneer je een EPB-aangifte doet. Daarbij wordt wel nog geen energielabel opgenomen, in tegenstelling tot het EPC bouw voor residentiële eenheden.
 • EPC voor publieke gebouwen: ook voor publieke gebouwen bestaat een aparte soort energieprestatiecertificaat, namelijk het EPC Publiek. Dit EPC is echter vervallen op 1 januari 2024 en is vervangen door het EPC voor niet-residentiële gebouwen. Een EPC is verplicht voor publieke gebouwen met een oppervlakte vanaf 250 m². Bovendien geldt er ook een uithangplicht om bezoekers van het gebouw te informeren over de energiezuinigheid ervan.

 

Voor welk type gebouwen?

Een EPC is dus ook verplicht bij verkoop of verhuur van niet-residentiële eenheden, alsook bij publieke gebouwen. We gaan hier even dieper op in:

 • Niet-residentiële gebouwen: daaronder verstaan we alle bouweenheden die een niet-residentiële hoofdfunctie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld winkels, kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, horeca, medische praktijken….
 • Publieke gebouwen: het gaat om gebouwen met daarin publieke organisaties die aan een groot aantal mensen overheidsdiensten aanbieden zoals gebouwen van de federale en Vlaamse overheid alsook gemeentelijke en provinciale overheden, gebouwen van overheidsbedrijven, gebouwen van onderwijsinstellingen, gebouwen voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen…
 • Gebouwen met niet-residentieel en residentieel gedeelte: in dit geval is enkel een EPC nodig voor het residentiële gedeelte. Het niet-residentiële gedeelte (bv. een dokterspraktijk, kantoor…) kan wel mee opgenomen worden in het EPC als het niet groter is dan 800 m² of dan het residentiële deel.

 

Wanneer is een EPC niet verplicht bij niet-residentiële gebouwen?

 • Bij verkoop of verhuur van slechts een deel van een niet-residentiële bouweenheid, bv. een kantoorruimte in een kantoorgebouw.
 • Lokalen van jeugdverenigingen
 • Religieuze gebouwen zoals kerken
 • Hotels
 • Privé kantoren of banken
 • Gebouwen die geen energie gebruiken ten behoeve van mensen (bv. opslagplaatsen en loodsen)
 • Brandweerkazernes

EPC aanvragen en laten opmaken? Via onze offerteservice brengen we je in contact met een geschikte energiedeskundige die zorgt voor de opmaak van jouw EPC attest. Vergelijk vrijblijvend offertes.

 

Wat staat er in een energieprestatiecertificaat?

De energiescore in het EPC attest wordt bepaald op basis van verschillende kenmerken van de woning, zoals de isolatiekwaliteit, de aanwezigheid van zonnepanelen of een zonneboiler, de zuinigheid en efficiëntie van de verwarmingsinstallatie, energiebesparende maatregelen… Het resultaat vind je terug in het EPC certificaat. Een overzicht van de inhoud van een EPC:

 • Berekende EPC waarde: dit is het berekend energieverbruik per jaar en per m² vloeroppervlakte (kWh/m² jaar). Deze energiescore wordt op het EPC getoond op een kleurenbalk die loopt van een groene (energiezuinig) naar een rode zone (slechte energiekwaliteit). Hoe lager de EPC waarde, hoe energiezuiniger de woning.
 • Energiebesparende maatregelen: op basis van de ingevoerde gegevens in het softwaresysteem dat bij de keuring gebruikt wordt, staan in het EPC ook enkele voorstellen voor energiebesparende maatregelen. De energiedeskundige zelf kan ook aanbevelingen vermelden voor de toekomstige eigenaar/huurder.
 • Contactgegevens energiedeskundige: op het EPC vind je ook de contactgegevens en de handtekening van de energiedeskundige die het energieprestatiecertificaat opstelde.
 • Vervaldatum van het EPC: je vindt er ook de vervaldatum zodat je snel kan nagaan of je EPC attest nog geldig is. Het attest blijft max. 10 jaar geldig.
 • Info over de energiezuinigheid & je energieverlies: in het EPC staan meer details over de energiezuinigheid van de gebouwschil, de verwarmingsinstallatie en de CO2-emissie.
 • Overzicht van de voornaamste gegevens: ook getallen die de energiedeskundige vaststelde zoals isolatiewaarden van de materialen staan in het energieprestatiecertificaat.
 • Persoonlijke gegevens: tot slot vind je ook nog enkele persoonlijke gegevens op het EPC zoals je adres, type woning, het certificaatnummer…

 

voorbeeld epccertificaat

 

Hoe EPC attest aanvragen?

Om een EPC attest aan te vragen, moet je een EPC keuring laten uitvoeren door een erkende energiedeskundige type A. Je doorloopt bij je aanvraag volgende stappen:

 1. EPC deskundige contacteren

  Om een EPC attest aan te vragen, moet je eerst contact opnemen met een geschikte energiedeskundige. Dat moet altijd een energiedeskundige type A of D zijn. Als je een deskundige hebt gevonden, maak je een afspraak voor een inspectie van je woning. Via onze offerteservice kan je offertes van meerdere experts in jouw regio vrijblijvend vergelijken. Vind een energiedeskundige in de buurt.

 2. Woning laten inspecteren

  Op de afgesproken datum komt de energiedeskundige dan langs voor de EPC keuring. Deze voert daarbij een grondige inspectie uit van je woning en controleert je dak, je muren, je verwarmingsinstallatie, je isolatie, je eventuele zonnepanelen of zonneboiler… De energiedeskundige volgt bij de inspectie altijd een vooraf bepaald protocol.

 3. Energiescore laten berekenen en EPC laten opmaken

  De vaststellingen en gegevens die een deskundige tijdens de inspectie verzameld heeft, geeft hij in een speciaal softwareprogramma in. Die software worden door het VEKA ter beschikking gesteld. Op basis daarvan berekent de deskundige de energiescore van je woning. Deze berekening is dankzij de vaste protocollen en speciaal ontwikkelde software ook reproduceerbaar.

 4. EPC ontvangen

  Na de opmaak van het EPC attest, ondertekent de EPC deskundige het attest en bezorgt hij het aan de eigenaar van de woning. Je ontvangt het energieprestatiecertificaat gemiddeld 1 week nadat de EPC keuring plaatsvond. De opmaak van het attest zelf neemt ongeveer een halve dag in beslag.

EPC attest aanvragen? Via onze offerteservice ontvang je offertes van geschikte energiedeskundigen in de buurt die de EPC keuring kunnen uitvoeren en een EPC attest kunnen opmaken. Start je aanvraag hier.

 

EPC attest prijs

Wat kost een EPC attest nu? De prijs voor een EPC keuring is gemiddeld € 100 à 200 (excl. btw). Je moet hiervoor altijd een erkende energiedeskundige inschakelen. Hoeveel de kosten precies bedragen, is o.a. afhankelijk van de grootte van de woning. Hoe groter de woning, hoe meer werk de deskundige zal hebben, en dus hoe hoger de kostprijs voor het EPC attest. De keuring zal ook minder lang duren wanneer je bouwplannen of technische documenten kan voorleggen. Daar kan de energiedeskundige dan belangrijke info uithalen waardoor hij niet alles zelf moet uitdokteren.

Hieronder vind je een overzicht met enkele richtprijzen:

Type woningGemiddelde prijs (excl. btw)
Studio
120 – 150 euro
Appartement
140 – 175 euro
Half-open woning
160 – 200 euro
Open bebouwing190 – 250 euro

BELANGRIJK: hou er rekening mee dat elke energiedeskundige een andere prijs toepast. Je doet er dus goed aan offertes aan te vragen bij meerdere energiedeskundigen om zo verschillende aanbiedingen te vergelijken. Ontvang vrijblijvend prijsvoorstellen op maat.

 

Lees onder de foto meer over de controle op het EPC en enkele veelgestelde vragen.

epc attest

 

EPC controle

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert via steekproeven alles rond het energieprestatiecertificaat. Daarbij letten ze op 3 dingen:

 1. Is er een EPC-attest aanwezig? Een eigenaar die niet over een geldig EPC attest beschikt, moet een schriftelijke argumentatie indienen en riskeert een boete van € 500 tot 5.000.
 2. Is het EPC volledig en correct? Bij misbruik of onbekwaamheid kan de energiedeskundige zijn erkenning kwijt geraken. Komt het EPC niet met de werkelijkheid overeen, dan riskeert de deskundige of EPC verslaggever een boete van € 250 tot 5.000.
 3. Wordt er voldaan aan de advertentieverplichting? Bij het verhuren of verkopen van een woning moet de EPC-score verplicht vermeld worden in de advertentie (krant, website, …). Gebeurt dat niet, dan kan een boete van € 250 tot 5.000 opgelegd worden aan de eigenaar, notaris, …

BELANGRIJK: als je een boete krijgt voor een afwezig of niet correct EPC, ben je nadien nog steeds verplicht om een geldig EPC te laten opmaken. Een energiedeskundige kan je verder informeren over de wetgeving rond EPC attesten en zorgt voor de opmaak ervan. Vind een energiedeskundige in de buurt.

 

 

Veelgestelde vragen EPC

Heb je nog vragen over het energieprestatiecertificaat? Neem dan zeker eens een kijkje bij de veelgestelde vragen hieronder:

 

1. Hoelang blijft een EPC attest geldig?

Een EPC en een EPC bouw voor residentiële eenheden blijft 10 jaar geldig. Ook een EPC attest voor kleine niet-residentiële bouweenheden heeft een geldigheid van 10 jaar. Een EPC en een EPC bouw voor niet-residentiële gebouwen is slechts 5 jaar geldig. Enkel wanneer in die periode een nieuw EPC wordt opgemaakt of wanneer het gebouw verandert van functie, vervalt het huidige EPC attest.

 

2. Wie mag een EPC attest opmaken?

Wie het EPC attest mag opmaken, hangt af van het type gebouw waarover het gaat en het soort EPC. Een overzicht:

 • EPC voor residentiële gebouwen: bij residentiële gebouwen mag enkel een erkende energiedeskundige type A een EPC attest opmaken.
 • EPC voor niet-residentiële gebouwen: een EPC voor niet-residentiële gebouwen moet altijd opgemaakt worden door een erkende energiedeskundige type D.
 • EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen: ook voor kleine niet-residentiële gebouwen moet je een beroep doen op een energiedeskundige type A.

Deze energiedeskundigen hebben altijd een speciale opleiding gevolgd en zijn door de overheid erkend. Een lijst van erkende EPC deskundigen vind je op de website van de overheid. Of kom direct in contact met geschikte energiedeskundigen in jouw buurt via onze offerteservice.

 

3. Is een EPC nodig bij renovatie van een woning?

Ja. Ook wanneer de koper van een woning van plan is deze na de verkoop te slopen of verbouwen, en dit in de notariële akte vermeld staat, is het verplicht om over een EPC te beschikken. Enkel wanneer de woning als onbewoonbaar verklaard wordt, is er voorlopig nog geen EPC verplichting.

 

4. Wie betaalt de EPC keuring bij verhuur?

Alle kosten die te maken hebben met het bezit van een woning (en dus niet het gebruik ervan) moeten betaald worden door de eigenaar of verhuurder van de woning. Dat geldt dus ook voor het EPC. De aanvraag van het EPC attest moet dus gebeuren door de verhuurder en ook kosten voor de opmaak ervan zijn voor de verhuurder.

 

Offertes op maat ontvangen?

Wil je een EPC keuring, energieaudit, ... laten uitvoeren? Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend offertes van maximaal 3 energiedeskundigen / keurders actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende energiedeskundigen / keurders