EPC keuring uitvoeren? Vraag online offerte aan.

Wat is een EPC?

Het EPC (Energie Prestatie Certificaat) is een verplicht document bij verkoop of verhuur van woningen dat potentiële kopers of huurders informeert over de energiezuinigheid van de woning. Op basis van het EPC kan u de energiezuinigheid van woningen vergelijken. Het EPC legt geen eisen op aan de woning; het heeft een louter informatieve functie.

Een EPC wordt soms ook EPC attest, EPC certificaat, energieattest of energiecertificaat genoemd.

Het energieattest dient aanwezig te zijn vooraleer de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Een verkoopsakte kan bijvoorbeeld niet verleden worden zonder de aanwezigheid van een energieattest.

 

Wat staat er in een EPC ?

Het vlaamse1 residentiële2 EnergiePrestatieCertificaat bevat:

1. Een kentgetal (of energiescore, EPC getal, EPC waarde, ), dat de energiezuinigheid van de woning weergeeft. Het kengetal is uitgedrukt in kWh/m2/jaar en drukt uit wat het jaarverbruik is van de woning per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) geplaatst.2. Adviezen die de eigenaar, potentiële koper of huurder informeren over mogelijke energiebesparende investeringen.

3. Een aantal administratieve gegevens, zoals de naam van de energiedeskundige, informatie over premies,

 

Hoe lang is het energiecertificaat geldig ?

Het EnergieCertificaat is 10 jaar geldig.

Wanneer de woning opnieuw verhuurd of verkocht wordt en het EPC is nog geldig dan moet u geen nieuw EPC attest laten opmaken.

Wanneer u in de woning intussen maatregelen heeft doorgevoerd waardoor ze energiezuiniger is geworden, dan kan u er baat bij hebben om een nieuw certificaat te laten opmaken. Het nieuwe certificaat zal dan een betere score geven.

Wanneer u de aanpassing van het attest door dezelfde energiedeskundige laat doen, dan kan deze met een minimum aan inspanningen het nieuwe certificaat opmaken aangezien de basisgegevens nog in zijn software pakket opgeslagen zijn. Bijgevolg zou ook de prijs voor het aangepaste certificaat lager moeten zijn dan voor een volledig nieuw certificaat.

 

Hoe ziet een energiecertificaat er uit ?

Een energiecertificaat bestaat meestal uit een 5 à 10 tal paginas. Een standaard voorblad kan je zien in onderstaande afbeelding. Download hier een volledig voorbeeld EPC certificaat.

epc voorbeeld
Voorbeeld van het voorblad van een EPC

 

Wie betaalt het EPC ?

Het is steeds de eigenaar/verkoper/verhuurder die het Energie Prestatie Certificaat dient te betalen.

 

Hoeveel kost een EPC ?

Prijzen variëren van 100€ tot 300€ afhankelijk van het type woning en andere randvoorwaarden. Lees dit (klik) artikel voor een getailleerd prijsoverzicht.

Leestip: Een EPC is niet verplicht voor een woning zonder verwarming

1Het EPC is verschillend in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Bovenstaande tekst is van toepassing op de vlaamse regelgeving.
2Er is een verschil tussen EnergiePrestatieCertificaten voor residentiële gebouwen (woningen, appartementen, ), die opgemaakt worden door een energiedeskundige type A, en voor publieke gebouwen, die opgemaakt worden door een energiedeskundige type C. Bovenstaande tekst is van toepassing op energiecertificaten voor residentiële gebouwen.

Lees hier meer over de prijs van het epc.

 

Het nut van een EPC

Er is veel kritiek op het EPC attest. Veel consumenten beschouwen het als een nutteloos document dat de verkoper of verhuurder extra kopzorgen en extra kosten bezorgt. En tot op zekere hoogte is dat zo, ik moet de eerste mens nog tegenkomen die graag administratie regelt. Maar dit neemt niet weg dat het EPC attest, althans op termijn, zeer nuttig zal zijn.

Als je vandaag een wasmachine koopt zal je allicht niet meer gaan voor deze met het B label, maar wel voor de wasmachine met het A+ label. Wanneer je voor een nieuwe auto gaat shoppen, zal je geneigd zijn om deze te kopen met de CO2 premie. Hetzelfde fenomeen zal zich gaan voordoen bij het huren en kopen van woningen. De EPC score zal enerzijds mee de prijs van de woning gaan bepalen, en anderzijds de consument al dan niet over de streep trekken om tot het kopen over te gaan. Maar nu nog niet. Of althans nog niet dikwijls. Waarom?

Ten eerste is het EPC attest nog onvoldoende bekend bij de consument.

Maar ten tweede, en allicht het grootste probleem, is dat het EPC attest nog niet betrouwbaar en uniform genoeg is. Voor koelkasten en autos is het gemakkelijk om een betrouwbare energiescore te berekenen. Dit is immers een massaproduct. Elke auto staat van naaldje tot draadje op plan uitgetekend, en je kan er 200% zeker van zijn dat deze auto ook volgens plan gebouwd wordt. Bij huizen uit het vorige millenium is dat net even anders, en daar zit één van de grootste moeilijkheden.

Met enige inspanningen van de overheid moet de betrouwbaarheid van het EPC op vrij korte termijn te verbeteren zijn, door voldoende (gratis) infosessies en workshops te organiseren voor de deskundigen, en door constructieve controles uit te voeren.

 

EPC code

Sinds januari 2012 is het verplicht om in immo advertenties de EPC score en het adres te vermelden. Indien men het adres niet wil publiceren, moet men de unieke code van het EPC certificaat vermelden. Wat is juist die unieke code?

 

De unieke code

De unieke code is een deel van het certificaatnummer dat op ieder EPC vermeld wordt. Het bestaat uit het tweede groepje van maximum 10 cijfers van het certificaatnummer. De nullen voor het eigenlijke cijfer mogen worden weggelaten.

 

Voorbeeld

We nemen het EPC certificaat in de figuur als voorbeeld. Het certificaatnummer is 20081101-0000000245-00000015. De code die moet vermeld worden in de publicatie is dus 245. Om geen verwarring te creëren met de EPC score zelf (380 in dit geval) moet voor de unieke code UC gezet worden.

 

Afgekeurd?

Een EPC kan niet afgekeurd worden. Een EPC kan wel een zeer slechte waarde hebben, en wanneer de EPC waarde boven de 700 ligt, valt deze zelfs van de standaard schaal die op een certificaat staat, maar zelfs dan is het EPC niet afgekeurd. Er moeten dus (nog) geen energierenovaties gebeuren wanneer een EPC slecht scoort, al is het wel aangeraden. Meer info over het aanvragen van een epc.